Lär dig franska språket idag!

Det franska språket talas som förstaspråk av cirka 77 miljoner människor världen över. Totalt är det cirka 128 miljoner människor som pratar franska språket flytande vilket gör det till det 11:e mest populära språket i världen. Runt 80 miljoner människor kan prata språket grundligt och över 100 miljoner studenter har kunskaper i franskan. Det franska språket är även det 3:e mest populära språket som andraspråk vilket gör kunskaper i språket mycket värdefulla.

Därför är franskan ett bra verktyg

Som du säkert vet så är franskan vida populär i Europa och talas både som första och andraspråk i många av de Europeiska länderna. Därför är det en stor fördel i många avseenden att lära sig franska. Du har betydligt större jobbmöjligheter i fransktalande länder om du hanterar språket och det är en klar fördel att kunna franska i den alltmer globaliserade världen vi lever i.

Inlärning kräver tid och engagemang

Förutom att studera intensivt och lägga ner tid och energi på inlärning av glosor är ett ypperligt sätt att lära sig det franska språket att läsa franska tidningar och se franska filmer (utan textning). Du kan dessutom besöka landet och försöka umgås med fransmän och fransyskor för att interagera.