Lär dig italienska språket idag!

Det italienska språket är ett romanskt språk som är medlem i en underfamilj av den indoeuropeiska språkfamiljen. Italienska är det officiella språket i Italien, San Marino och ett av de officiella språken i Schweiz. Italienska talas av 58 miljoner människor i Italien och cirka 2 miljoner människor i övriga europeiska länder. Språket talas även i Syd- och Nordamerika av cirka 5 miljoner människor. Totalt är det cirka 70 miljoner av världens befolkning som talar italienska.

Fördelar med att lära sig italienska

Att börja läsa italienska och lära sig det italienska språket tar sin tid vilket också avgörs av hur mycket av språket man vill lära sig. Finns det tid att avsätta för mer intensiva studier tillsammans med en lärare behövs det mindre tid för mer lärande. En annan faktor som kan ha betydelse för hur du lär dig italienska är om du lär dig genom ett datorprogram eller med en riktig lärare. Det kan vara bättre att få interagera tillsammans med någon och få hjälp med uttal. Vissa program för inlärning kan vara effektiva hjälpmedel, speciellt om det finns ljud till programmet.