Svenska – Italienska lexikon

Vill du översätta ett ord eller en mening från italienska till svenska eller vice versa kan du göra det i formuläret nedan. Du anger det ord eller den mening du vill översätta och trycker sedan på översätt för att få fram översättningen. Svenska italienska-lexikonet är inte alltid exakt så du ska inte ta det för givet att det är en korrekt översättning. Kontrollera alltid översättningen innan du använder den i formella sammanhang. I inlärningssyfte fungerar lexikonet dock utmärkt.

Ord eller mening att översätta:

Översättning:

-